Projectomschrijving

In het ziekenhuis krijgen patiënten medische zorg, maar worden zij ook blootgesteld aan risico’s die de zorg met zich meebrengt. De zorg rondom het gebruik van medicatie in het ziekenhuis is een belangrijk aandachtspunt. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de patiënten die opgenomen zijn op chirurgische afdelingen bijwerkingen ondervindt door het gebruik van medicatie. In het bijzonder bijwerkingen die voorkomen hadden kunnen worden.
Het doel van het SUREPILL onderzoek is om vast te stellen of deze bijwerkingen verminderd kunnen worden door een team vanuit de ziekenhuisapotheek in te zetten op de afdeling chirurgie. Hierbij zal het apotheekteam bij opname en ontslag de medicatie in kaart brengen door een gesprek met de patiënt. Ook wordt tijdens het ziekenhuisverblijf de medicatie gecontroleerd op juiste doseringen, mogelijke ongewenste combinaties van medicatie etc. en dit met de arts bespreken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website