Projectomschrijving

Het doel van dit onderzoek is drie mogelijke behandelingen bij mensen met terugkerende depressie te vergelijken: mindfulness, onderhoudsmedicatie met anti-depressiva en de combinatie van beiden. Het onderzoek wordt gedaan bij mensen die in het verleden al drie keer of vaker een depressie hebben gehad.  Deze mensen hebben 90% kans op een nieuwe depressie.

Mindfulness is een nieuwe behandelmethode bij terugkerende depressie. Het is een groepsbehandeling van acht bijeenkomsten en een stiltedag. Het programma bestaat uit meditatieoefeningen en het praten daarover.  Daarnaast wordt ook voorlichting gegeven over depressie en maken cognitief-gedragstherapeutische technieken deel uit van het programma.

In eerder onderzoek is aangetoond dat mindfulness de kans op een nieuwe depressie bij deze groep mensen halveert.  Ook bleek mindfulness even goed te werken als anti-depressieve medicatie.  Met ons onderzoek hopen we antwoord te geven op de vraag of de combinatie beter werkt dan de twee behandelingen afzonderlijk en welke kosten ermee gemoeid zijn.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website