Projectomschrijving

Sepsis is een levensbedreigend ziektebeeld dat kan ontstaan als het eigen afweersysteem niet in staat is een infectie goed af te weren. Voor huisartsen is sepsis vaak moeilijk te herkennen. In dit onderzoek hebben we gekeken welke informatie voor hen het meest bruikbaar is voor het herkennen van (beginnende) sepsis. Hieruit is een score ontwikkeld die makkelijk aan het bed is te bepalen. De huisarts hoeft enkel de volgende gegevens te verzamelen: leeftijd, temperatuur, bloeddruk, polsfrequentie, zuurstofgehalte en bewustzijn. De hoogte van de score geeft een goede indruk van het risico op sepsis. Tijdens het onderzoek is er ook bloed bij alle patiënten afgenomen om te onderzoeken of bloedwaarden die door een huisarts uit een vingerprik zijn te bepalen (zgn. sneltesten) toegevoegde waarde hebben. Dit bleek niet het geval, waardoor we huisartsen niet adviseren de beslissing om een patiënt met mogelijke sepsis naar het ziekenhuis te sturen van de uitslagen van sneltesten te laten afhangen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website