Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons onderzoek laat zien dat Preventieve Cognitieve Training (PCT) extra bescherming biedt tegen terugval in een depressie. Zowel mensen die antidepressiva afbouwen, als mensen die antidepressiva doorslikken hebben baat bij het volgen van PCT.

 

In dit project hebben we deze kennis overgedragen aan cliënten en behandelaars door middel van een symposium i.s.m. de Depressievereniging, lezingen/workshops. We hebben een website ontwikkeld: www.voorkomdepressie.nl. Cliënten én professionals vinden er informatie over terugvalpreventie en het doorslikken/afbouwen van antidepressiva.

 

Ook hebben we therapeuten getraind om PCT te kunnen geven. Zo wordt PCT beter beschikbaar voor cliënten. Voor de therapeuten hebben we een online cursusomgeving ontwikkeld, zodat zij hun kennis makkelijk kunnen opfrissen. Bovendien hebben we een register gemaakt, zodat we patiënten en verwijzers in contact kunnen brengen met getrainde therapeuten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons onderzoek laat zien dat Preventieve Cognitieve Training (PCT) extra bescherming biedt tegen terugval in een depressie. Zowel mensen die antidepressiva afbouwen, als mensen die antidepressiva doorslikken hebben baat bij het volgen van PCT.

 

In dit project hebben we deze kennis overgedragen aan cliënten en behandelaars door middel van een symposium i.s.m. de Depressievereniging, lezingen/workshops. We hebben een website ontwikkeld: www.voorkomdepressie.nl. Cliënten én professionals vinden er informatie over terugvalpreventie en het doorslikken/afbouwen van antidepressiva.

 

Ook hebben we therapeuten getraind om PCT te kunnen geven. Zo wordt PCT beter beschikbaar voor cliënten. Voor de therapeuten hebben we een online cursusomgeving ontwikkeld, zodat zij hun kennis makkelijk kunnen opfrissen. Bovendien hebben we een register gemaakt, zodat we patiënten en verwijzers in contact kunnen brengen met getrainde therapeuten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We onderzochten in een landelijke gerandomiseerde trial of het afbouwen van antidepressiva bij mensen die hersteld zijn van recidiverende depressies maar een hoog risico hebben op terugval, verantwoord is indien men een korte cognitieve training aangeboden kreeg, versus het doorslikken van antidepressiva zonder deze training. Daarnaast onderzochten we of het aanbieden vandeze cognitieve training bij mensen die antidepressiva willen continueren een significant betere bescherming opleverde ten opzichte van het continueren van antidepressiva alleen. We vonden dat het aanbieden van deze cognitieve training bij mensen die hersteld zijn van recidiverende depressies maar nog antidepressiva gebruiken inderdaad een betere bescherming tegen terugval opleverde ten opzichte van het continueren van antidepressiva alleen. Daarnaast vonden we dat het afbouwen van antidepressiva verantwoord was (dat wil zeggen geen klinisch relevant hogere terugval) bij mensen die de cognitieve training ten opzichte van mensen die antidepressiva doorslikten.

 

Dit levert twee nieuwe inzichten op:

1) het toevoegen van een korte preventieve Cognitieve Training (pCT) aan het continueren van antidepressiva na herstel van recidiverende depressieve episodeis een effectieve methode om het terugvalrisico aanzienlijk te verminderen.

2) Veel mensen die hersteld zijn van recidiverende depressie willen antidepressiva afbouwen(Bockting et al., 2008). Indien mensen die hersteld zijn van een recidiverende depressie antidepressiva willen afbouwen is het aanbevolen om preventieve Cognitieve Therapie (pCT) aan te bieden.

 

Met dit implementatieproject beogen we herstelde patiënten met recidiverende depressies, maar ook clinici (psychiaters, psychologen en huisartsen) landelijk te informeren over optie 1 (pCT toevoegen aan het continueren van antidepressiva na herstel) en optie 2 (indien de wens tot afbouwen, in ieder geval pCT aanbieden). Daarnaast beogen we om de beschikbaarheid van deze pCT te vergroten binnen de gezondheidszorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website