Projectomschrijving

Dat veel patiënten hun medicijnen niet innemen zoals is voorgeschreven is een bekend, maar slecht begrepen fenomeen. Het NIVEL-onderzoek komt op basis van literatuuronderzoek, een discussie onder deskundigen en praktijktesten tot een aantal aanbevelingen over het verbeteren van therapietrouw. Om te beginnen moeten medici, farmaceuten en sociale wetenschappers hun kennis meer samenvoegen bij het ontwikkelen van methoden die de therapietrouw kunnen verbeteren. Ook de patiënten(organisaties) moeten hierbij betrokken worden. Therapietrouwverhogende methoden moeten bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk in praktijk te brengen zijn. De communicatie tussen arts en patiënt speelt een belangrijke rol bij therapietrouw. Ook hiermee moet rekening worden gehouden. Therapietrouw verschilt per (soort) medicijn. Bij het voorschrijven van middelen waarvan bekend is dat de therapietrouw vaak slecht is (zoals medicijnen tegen depressie en hoge bloeddruk) is het nodig extra aandacht te geven aan de therapietrouw. Mensen die bewust therapieontrouw zijn moeten anders benaderd worden dan mensen die onbewust therapieontrouw zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website