Projectomschrijving

Mensen die de zorg dragen voor een partner, ouder of andere persoon met dementie - zogeheten mantelzorgers - dreigen vaak overbelast te raken. Hierdoor kunnen zij depressief worden hetgeen hun taak als mantelzorger moeilijker, zo niet onmogelijk maakt. De kans is dan groot dat de dementerende opgenomen moet worden in een verpleeg- of verzorgingstehuis. In Nijmegen is onderzocht of met een gerichte, psychosociale ondersteuning de mantelzorger beter (en daardoor langer) in staat blijft voor de dementerende te zorgen. En wat de kosten hiervan zijn, ten opzichte van de gebruikelijk zorg. Een test, uitgevoerd in vier regio’s in Nederland en bij 263 dementerenden en hun mantelzorger, wees uit dat de gerichte ondersteuning de opname van de dementerende in een verpleeg- of verzorgingstehuis niet uitstelt. Ook verbeteren de kwaliteit van leven van de mantelzorger en die van de dementerende niet door de ondersteuning. De kosten verschillen amper van die van de gebruikelijke zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website