Projectomschrijving

Syncope is wereldwijd goed voor 1% van alle bezoeken op de Spoedeisende Hulp. De risico’s lopen uiteen van onschuldig tot dodelijk. Vaak vindt men geen oorzaak, vooral door het kernprobleem dat specialisten zich richten op 'uitsluiten': de cardioloog probeert een ritmestoornis uit te sluiten en de neuroloog epilepsie. Buitenlandse onderzoeken toonden aan dat ‘Syncope Algoritmen’ die zich richten op 'insluiten' (wat heeft de patiënt wél?) betere én goedkopere zorg opleveren. In het Nederlandse zorgstelsel wordt deze aanpak nog niet toegepast. In dit project zullen wij de Syncope Algoritmen implementeren op de Spoedeisende Hulp van 4 ziekenhuizen. We meten voor en na de interventie. We letten hierbij op het aantal patiënten met een diagnose, de zorgkosten en de kwaliteit van leven. We verwachten dat het aantal patiënten met een diagnose toeneemt, de kwaliteit van leven verbeterd door een snellere behandeling en de kosten dalen via minder opnamen en minder nutteloze testen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website