Projectomschrijving

Per 1 januari 2013 is renale denervatie “voorwaardelijk” opgenomen in het vergoedingenpakket van de zorgverzekeringen voor maximaal 4 jaar. Daarna zal de Minister, o.a. op basis van de ervaring in ons land, besluiten over definitieve opname in het pakket. ZonMw heeft een subsidie beschikbaar gesteld om een studie naar de effecten van renale denervatie op te zetten.

De SYMPATHY studie is een prospectief gerandomiseerd multicenter onderzoek bij patiënten met hoge bloeddruk ondanks het feit dat ze drie of meer hoge bloeddruk medicamenten gebruiken. Het belangrijkste doel is om het effect op de bloeddruk vast te stellen. Daarnaast zijn er nog een aantal subdoelen, waaronder het vaststellen van het effect op het gebruik van medicatie en een kosteneffectiviteitsberekening. Voorts proberen wij factoren vast te stellen die voorspellend zijn voor het effect op de bloeddruk.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op de websites of te verkrijgen via sympathy@umcutrecht.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website