Projectomschrijving

Dit project onderzocht welke factoren van belang zijn om veranderingen in de organisatie van zorg te laten beklijven. Hiervoor is onderzoek gedaan naar twee zorgveranderingen, waarvan de effectiviteit in eerder onderzoek werd aangetoond en die elk op een andere manier eerder succesvol zijn geïmplementeerd. Chirurgische borstkankerzorg in ultrakort verblijf is een zorgprogramma waarbij patiënten via een dagopname of 24-uurszorg worden behandeld. Met de traditionele aanpak zijn 3 opnamedagen gemoeid. Dit nieuwe programma werd eerder via een geïndividualiseerd implementatieprogramma in 4 ziekenhuizen ingevoerd. Deze strategie blijkt ook op lange termijn succesvol: in de 4 oorspronkelijke ziekenhuizen loopt het programma nog steeds goed en levert veel geld op vergeleken met de traditionele zorg. Een programma voor versneld herstel na dikke darm chirurgie, is eerder geïmplementeerd via een algemeen implementatieprogramma voor een groep ziekhuizen. Deze verandering blijkt minder duurzaam geïmplementeerd te zijn. Het onderzoek heeft verschillende factoren voor het succes en het falen van de twee implementatie strategieën (de geïndividualiseerde aanpak versus algemeen implementatieprogramma) geanalyseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website