Projectomschrijving

In dit project wordt de kosteneffectiviteit bepaald van twee behandelroutes voor revalidatie van mensen met ernstige meervoudige letsels. De gebruikelijke zorgroute voor zware ongevalslachtoffers wordt vergeleken met een nieuwe zorgroute (SFTRS), waarin de revalidatiebehandeling sneller na het ongeluk start en patiënten eerder vanuit het ziekenhuis overgeplaatst worden naar een gespecialiseerde afdeling van het revalidatiecentrum. Hier worden, onder coördinatie van een revalidatiearts en een chirurg, intensieve behandelingen opgesteld en aangeboden door een team van professionals uit verschillende disciplines. De behandelprotocollen zijn goed gedocumenteerd. De opnameduur in zowel het ziekenhuis als het revalidatiecentrum is korter.

In het onderzoek worden ‘kwaliteit van leven’ en ‘functionele gezondheidstoestand’ gemeten, evenals ‘angst en depressie’, ‘cognitief functioneren’ en ‘mate waarin de gestelde behandeldoelen bereikt zijn’. Daarnaast worden de kosten geregistreerd.

De nieuwe, snellere zorgroute is ontwikkeld in de regio Limburg en wordt hier ook onderzocht. De gebruikelijke zorgroute wordt onderzocht in de regio Nijmegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website