Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Herstel na operaties duurt langer dan nodig is. Dit leidt tot onnodige kosten en een lagere kwaliteit van leven. In deze gerandomiseerde studie is gekeken of een eHealth interventie kan leiden tot een sneller herstel na een buikoperatie zoals een galblaas- of liesbreukoperatie in vergelijking met de gebruikelijke zorg. De resultaten lieten zien dat patiënten die gebruik maakten van de interventie sneller weer hun normale activiteiten konden uitvoeren dan patiënten die de gebruikelijke zorg ontvingen (21 dagen versus 26 dagen). Daarbij scoorden patiënten uit de interventiegroep ook beter t.a.v. sociale participatie en fysiek functioneren gedurende de follow-up periode van zes maanden. Er was geen verschil in kosten tussen de twee groepen. Uit het onderzoek bleek ook dat hoogopgeleiden veel vaker gebruiken maken van de interventie dan laagopgeleiden. Gezien de positieve resultaten moet gekeken worden hoe de implementatie van deze interventie te bevorderen in de zorg voor alle patiënten die een buikoperatie ondergaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Herstel na operaties duurt langer dan nodig is. Dit leidt tot onnodige kosten en een lagere kwaliteit van leven. In deze gerandomiseerde studie is gekeken of een eHealth interventie kan leiden tot een sneller herstel na een buikoperatie zoals een galblaas- of liesbreukoperatie in vergelijking met de gebruikelijke zorg. De resultaten lieten zien dat patiënten die gebruik maakten van de interventie sneller weer hun normale activiteiten konden uitvoeren dan patiënten die de gebruikelijke zorg ontvingen (21 dagen versus 26 dagen). Daarbij scoorden patiënten uit de interventiegroep ook beter t.a.v. sociale participatie en fysiek functioneren gedurende de follow-up periode van zes maanden. Er was geen verschil in kosten tussen de twee groepen. Uit het onderzoek bleek ook dat hoogopgeleiden veel vaker gebruiken maken van de interventie dan laagopgeleiden. Gezien de positieve resultaten moet gekeken worden hoe de implementatie van deze interventie te bevorderen in de zorg voor alle patiënten die een buikoperatie ondergaan.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SUBSTITUTIE VAN GEBRUIKELIJKE PERIOPERATIEVE ZORG DOOR EHEALTH & ICT: Een economische evaluatie naast randomised controlled trial

 

PROBLEEM: In 10 jaar is het aantal operaties toegenomen met 30% (1.3M in 2009). Dit leidt tot een toename van zorgkosten met >33%.

Dagopnames reduceren perioperatieve zorgkosten, maar begeleiding van hervatting van (werk)activiteiten is beperkt in de 2e en 1e lijn. Dit leidt tot vertraagd hervatten van (werk)activiteiten met hoog productiviteitsverlies.

 

HYPOTHESE: enorme efficiencywinst kan worden bereikt door vervanging & verbetering van standaard perioperatieve zorg

door eHealth & ICT. Hoofdvraag: Is perioperatieve E-health & ICT zorg kosteneffectief vergeleken met de standaard

perioperatieve zorg?

Dit WEBPORTAAL is een ICT-en Ehealth interventie ontwikkeld samen met 4 artsen- en patiëntenverenigingen(NPCF) als

patiëntversie van een richtlijn. Herstel wordt verbeterd en de kosten gereduceerd door:

1. ZELFMANAGEMENT & EMPOWERMENT van patiënten door persoonlijke hersteladviezen op maat voor hun dagelijkse

(werk)activiteiten en voor de chirurgische techniek

2. MONITORING van herstel door betrokken zorgverleners in de 2e en 1e lijn om de TRANSITIE van postoperatieve zorg te

verbeteren

3. E-CONSULT met de specialist/huisarts ter SUBSTITUTIE van het standaard postoperatieve consult.

Uit onze RCT bleek dat de webportaal kwaliteit-van-leven, hervatting van (werk) activiteiten (9 dagen verschil), pijnintensiteit en patiënttevredenheid significant verbeterde vergeleken met placebogroep. Op basis hiervan beweren wij dat substitutie van

gebruikelijke postoperatieve zorg door de webportal 68ME/jr gezondheidszorgkosten & 1355ME/jr productiviteitsverlies kan

besparen

 

DESIGN Stepped-wedge RCT; 450 patiënten met buikoperatie in 9 deelnemende ziekenhuizen. Kosten-effectiviteits-,

kostenutiliteits- & budget impactanalyses van de interventie worden uitgevoerd vanuit maatschappelijk en gezondheidszorg perspectief

 

UITKOMSTMATEN: Kwaliteit-van-leven; hervatting normale (werk)activiteiten(WHO)

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nog geen resultaten

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

P R O B L E M

 

USUAL CARE

In the last decade the number of surgeries increased with 30% in the Netherlands (1.3 M/year in 2009). To reduce costs, in-hospital perioperative care is increasingly reduced due to one day hospitalisations (>50%) and transferred to primary care. Guidance & monitoring on recovery and resumption of (work)activities are mostly not provided in secondary and primary care.

 

HEALTH & EFFICIENCY PROBLEM

The increase of surgeries leads to rising hospital care costs, increasing with more than 33% between 2000-2009[1] In addition, studies showed that due to the poor quality of usual perioperative care, return-to-normal-activities/work after surgery is hampered, leading to high productivity loss costs .

 

H Y P O T H E S I S & R E S E A R C H Q U E S T I O N

This study proposal hypothesizes that huge health efficiency gains can be achieved by substitution and improvement of usual peri operative care by Ehealth and ICT. The main research question is: Is perioperative E-health & ICT costeffective compared to usual perioperative care?

 

ICT & E-HEALTH INTERVENTION

The webportal www.ikherstel.nl is an ICT and e health intervention developed in collaboration with four medical boards and patient organisations (NPCF) [15-18] as a patient version of a guideline (ZonMw KKCZ). It aims to improve recovery and reduce costs by

1.SELFMANAGEMENT & EMPOWERMENT of patients by personalized perioperative recovery recommendations tailored to their daily (work) activities and surgical technique (including movie, forum etc.)

2.MONITORING recovery by all involved healthcare providers in secondary and primary care to improve TRANSITION OF POSTOPERATIVE CARE

3.E-CONSULTATION with specialist/GP to SUBSTITUTE standard postoperative consultation in outpatient clinics

 

EFFECTIVENESS & ANTICIPATED HEALTHCARE EFFICIENCY GAIN

Our placebo controlled RCT showed that webportal significantly improved quality-of-life, return-to-(work)activities (9 days difference), pain intensity, and patient satisfaction compared to placebo. We hypothesize based on these results that the webportal substituting usual postoperative care can reduce 68ME/yr healthcare costs & 1355ME/yr productivity loss.

 

STUDY DESIGN & POPULATION

450 patients with abdominal surgery in 9 participating hospitals; Stepped-wedge RCT; randomisation at the level of hospital

 

PRIMARY OUTCOMES

1.Quality-of-life (Rand 36)

2.Return-to-normal activities including work (RNA/RTW) according to WHO definition of social participation (ICF, 40)

 

COSTEFFECTIVENESS & BUDGET IMPACT ANALYSES

A cost-effectiveness, cost-utility analysis & budget impact analyses of the intervention will be performed from a societal & healthcare level.

 

SAMPLE SIZE CALCULATION

With a power of 0.8, an alpha of 0.05, considering a HR of 1.5 using survival analyses for RNA, a 10% drop-out rate & ICC of 0.05, 450 patients should be included.

 

TIMETABLE

0-12 mths Preparation

13-26 mths Recruitment, inclusion & interventions

13-32 mths Data collection

33-36 mths Analyses

37-48 mths Publications

 

In 10 jaar is het aantal operaties toegenomen met 30% (1.3M in 2009). Dit leidt tot een toename van zorgkosten met >33%. Dagopnames reduceren perioperatieve zorgkosten, maar begeleiding van hervatting van (werk)activiteiten is beperkt in de 2e en 1e lijn. Dit leidt tot vertraagd hervatten van (werk)activiteiten met hoog productiviteitsverlies.

 

HYPOTHESE: enorme efficiencywinst kan worden bereikt door vervanging & verbetering van standaard perioperatieve zorg door eHealth & ICT. Hoofdvraag: Is perioperatieve E-health & ICT zorg kosteneffectief vergeleken met de standaard perioperatieve zorg?

 

Dit WEBPORTAAL is een ICT-en Ehealth interventie ontwikkeld samen met 4 artsen- en patiëntenverenigingen(NPCF) als patiëntversie van een richtlijn. Herstel wordt verbeterd en de kosten gereduceerd door:

1. ZELFMANAGEMENT & EMPOWERMENT van patiënten door persoonlijke hersteladviezen op maat voor hun dagelijkse (werk)activiteiten en voor de chirurgische techniek

2. MONITORING van herstel door betrokken zorgverleners in de 2e en 1e lijn om de TRANSITIE van postoperatieve zorg te verbeteren

3. E-CONSULT met de specialist/huisarts ter SUBSTITUTIE van het standaard postoperatieve consult.

 

Uit onze RCT bleek dat de webportaal kwaliteit-van-leven, hervatting van (werk) activiteiten (9 dagen verschil), pijnintensiteit en patiënttevredenheid significant verbeterde vergeleken met placebogroep. Op basis hiervan beweren wij dat substitutie van gebruikelijke postoperatieve zorg door de webportal 68ME/jr gezondheidszorgkosten & 1355ME/jr productiviteitsverlies kan besparen

 

DESIGN Stepped-wedge RCT; 450 patiënten met buikoperatie in 9 deelnemende ziekenhuizen. Kosten-effectiviteits-, kostenutiliteits- & budget impactanalyses van de interventie worden uitgevoerd vanuit maatschappelijk en gezondheidszorg perspectief

 

UITKOMSTMATEN: Kwaliteit-van-leven; hervatting normale (werk)activiteiten(WHO)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website