Projectomschrijving

De 10-jaars overleving van een 40-jarige vrouw met een zeer hoog risico borstkanker is somber en ligt rond de 30-40% na standaard behandeling. Een nieuwe test (BRCA1-like test) kan onder deze hoog risico tumoren een specifiek type herkennen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat hoog risico patiënten met dat type tumor, die na de borstoperatie hoge dosis chemotherapie kregen, 7 jaar na behandeling een ziektevrije overleving hadden van 78% in vergelijking met 30% na standaard chemotherapie.
Het doel van dit project is te bevestigen dat hoge dosis chemotherapie ondersteund door stamceltransplantatie bij borstkankerpatiënten met een zeer hoog risico BRCA1-like tumor tot een aanzienlijke verbetering van de overleving leidt ten opzichte van standaard behandeling. Als dit zo is dan kan deze nieuwe behandeling hierna voor meer patiënten beschikbaar komen. Om dit te onderzoeken zullen patiënten loten tussen de hoge dosis of geoptimaliseerde (olaparib toevoeging) standaard behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website