Projectomschrijving

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is slagaderverkalking die kan leiden tot inspanning gerelateerde pijn in de benen. Richtlijnen omschrijven een ‘stepped-care’ behandeling voor patiënten met PAV: een ‘stappenplan’ waarbij de huisarts een patiënt verwijst naar een Chronisch ZorgNet fysiotherapeut die gespecialiseerd is in gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Pas bij onvoldoende resultaat wordt de patiënt naar het ziekenhuis doorverwezen. In de praktijk wordt deze stepped-care aanpak echter nog niet altijd gehanteerd.

In samenwerking met het NHG en HartVaatHAG is een scholing ontwikkeld die door meer dan 600 huisartsen en POHs door heel Nederland is gevolgd. Deze scholing blijft in de toekomst kosteloos toegankelijk. Uit een enquête onder de deelnemers bleek dat slechts 15% van de deelnemers vóór het volgen van de scholing een stepped-care behandeling voor PAV-patiënten aanbood. Na de scholing gaf 83% van de deelnemers aan dit in de toekomst te zullen gaan toepassen. Hierdoor wordt doelmatige en hoogwaardige zorg voor patiënten met PAV gerealiseerd.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website