Projectomschrijving

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is slagaderverkalking die kan leiden tot inspanning gerelateerde pijn in de benen, ofwel claudicatio intermittens. Richtlijnen omschrijven een ‘stepped-care’ behandeling voor patiënten met PAV: een ‘stappenplan’ waarbij de huisarts een patiënt verwijst naar een ClaudicatioNet fysiotherapeut die gespecialiseerd is in gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Pas bij onvoldoende resultaat wordt de patiënt naar het ziekenhuis doorverwezen. Dit resulteert in doelmatige zorg zonder onnodige kosten en ingrepen met bijbehorende risico’s.

De huisarts speelt een cruciale rol in verwijzing van patiënten met PAV, maar momenteel worden onnodig veel patiënten eerst naar het ziekenhuis verwezen. Het ZonMw project heeft tot doel om verwijzing vanuit de huisarts te optimaliseren door scholing en een PAV-toolkit met informatie over het ziektebeeld en de behandeling. Hierdoor wordt doelmatige en hoogwaardige zorg voor patiënten met PAV gerealiseerd.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website