Projectomschrijving

Hart- en vaatziekten vormen met 45.000 sterfgevallen per jaar de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Ongeveer 80% van de patiënten met een acuut hartinfarct krijgt een medische ingreep, bijvoorbeeld een dotteroperatie. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire, poliklinische behandeling die zich richt op het bevorderen van het fysieke, psychische en sociale herstel van hartpatiënten en op het inzetten van leefstijlveranderingen om toekomstig cardiovasculair risico te verminderen.

Het CARDSS-II onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van het zorgproces binnen de cardiologische nazorg (hartrevalidatie) in Nederland te verbeteren.
Hartrevalidatieteams ontvangen kwaliteitsstimuli in de vorm van elektronische beslissingsondersteuning, online feedback op kwaliteitsindicatoren en bezoeken van onderzoekers van het CARDSS-team ter ondersteuning van het uitvoeren van een kwaliteitsverbeterplan.

Door het toepassen van een combinatie van kwaliteitsinterventies wordt geprobeerd de variatie in therapieaanbod en uitvoer van de hartrevalidatie te verminderen en daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van de hartrevalidatie in Nederland te verhogen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website