Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background / relevance for policyIn standaard kosten-effectiviteitsanalyses (KEA) worden kosten en effecten die optreden op verschillende momenten in de tijd gewogen d.m.v. discontering met een constante factor vanwege tijdsvoorkeur. Dit heeft tot gevolg dat preventieve interventies met lange termijn effecten (bijv. screening op aangeboren heupafwijkingen) altijd relatief ongunstig uit een evaluatie komen. Het is twijfelachtig of dit in overeenstemming is met de maatschappelijke voorkeuren, en dus of het KEA-model voldoende ontwikkeld is om te worden toegepast op zeer ongelijksoortige, bijvoorbeeld curatieve en preventieve, gezondheidszorgvoorzieningen. Een empirische onderbouwing van de disconteringspraktijk heeft grote normatieve implicaties, omdat KEA's bedoeld zijn en daadwerkelijk gebruikt zijn als middel om zorg te prioriteren. Objectives1. Het vergelijken van tijdsvoorkeur voor geld en gezondheid vanuit maatschappelijk perspectief, en onderzoeken of sprake is van een 'domein effect' als determinant van tijdsvoorkeur.2. Vaststellen of maatschappelijke tijdsvoorkeur voor geld en gezondheid op individueel niveau gecorreleerd zijn.3. Identificeren van persoonsgebonden en andere determinanten (bijv. leeftijd, opleiding, hebben van kinderen, lengte van tijdshorizon, domein) van tijdsvoorkeur.4. Vaststellen of de algemene populatie en beleidsmakers verschillen in hun maatschappelijke tijdsvoorkeur, en het identificeren van mogelijke bepalende factoren. Research questionWat zijn de maatschappelijke tijdsvoorkeuren van de algemene populatie en van beleidsmakers voor geld en gezondheid, wat zijn de determinanten, en zijn er aanwijzingen voor een domeineffect bij tijdsvoorkeuren? Study designEr zal geprobeerd worden om, naast abstracte, ook realistische keuze-situaties uit te werken, waarbij gezondheidseffecten en kosten verschillend verdeeld zijn over de tijd, gegeven dat kosten respectievelijk gezondheidseffecten gelijk blijven. Milieu wordt als extra 'domein' toegevoegd om extra bewijs te verzamelen voor het bestaan van verschillen in tijdsvoorkeur tussen domeinen. De keuze-situaties worden voorgesteld vanuit een maatschappelijk gezichtspunt. De metingen vinden plaats middels computer-ondersteunde interviews. Study population / data sourcesEr worden twee groepen respondenten onderscheiden: een aselectieve groep van 200 personen uit de algemene populatie, en een groep van 80 beleidsmakers die op het niveau van beslissers opereren. Intervention / study selectionNiet van toepassing Outcome measurementsNiet van toepassing Data analysisRegressie analyse wordt toegepast met standaard en hyperbolische disconteringsfuncties. Multilevel analyse is mogelijk naast OLS analyse om relaties tussen factoren op het niveau van het individu nader te onderzoeken Time scheduleUitwerken van abstracte en realistische keuze-situatiesOntwikkelen en testen software voor computer-ondersteunde interviewsTesten van computer-ondersteunde interviews (haalbaarheid, duidelijkheid)Interviews (280)Data analyseFeedback sessies met panels van beleidsmakers, ethici, HTA-methodologen, etc.Rapportage in rapport, wetenschappelijke tijdschriften, etcetera maand 1-6maand 4-8maand 9maand 10-15maand 16-20maand 21maand 21-24.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website