Projectomschrijving

Spataderen zijn aanwezig bij ongeveer 25% van de algemene bevolking. Bij een derde van de mensen met spataderen functioneren de oppervlakkige stamader en de zijtakaderen niet meer goed. In Nederland worden deze patiënten doorgaans met 2 verschillende therapieën behandeld: de endoveneuze laser therapie en de ambulante flebectomie volgens Muller. Uit een recente pilot studie is gebleken dat de endoveneuze laser therapie bij lang niet alle patiënten nodig is. Dit project heeft als doel om het uitstellen of weglaten van de endoveneuze laser therapie, als onderdeel van de standaardbehandeling, te onderzoeken. Met de resultaten van dit project kunnen we aantonen of een behandeling met de ambulante flebectomie volgens Muller volstaat om spataderklachten weg te doen nemen. Dit project is nodig om in de toekomst het aantal onnodige endoveneuze laser therapieën te kunnen reduceren.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website