Projectomschrijving

In het SIMPLE III onderzoek is geprobeerd aan te tonen dat langer afwachten om een keizersnede te doen, bij een bevalling die niet voldoende opschiet, niet zou leiden tot meer complicaties en daarmee het betere beleid zou zijn. Het is niet gelukt om dit aan te tonen omdat de vrouwen die voor dit onderzoek gevraagd werden nagenoeg allemaal weigerden deel te nemen en kozen voor een afwachtend beleid.
Of dit het betere beleid is blijft daarmee onzeker. In een vervolgonderzoek hoopt men door het ontwikkelen van zowel een model dat de kans dat een vaginale baring lukt voorspelt, als een model dat de kans op complicaties bij langer afwachten voorspelt, een meer individuele counseling te kunnen geven.

Deze studie is voortijdig gestopt. De onderzoeksvragen zijn niet (volledig) beantwoord.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website