Projectomschrijving

Zelfmanagement van astma via internet leidt tot een verbetering van de astmacontrole en de longfunctie. Dit is de conclusie van het onderzoek van dr. Jacob Sont (LUMC). Astmapatiënten hebben vaak onnodig veel klachten en gebruiken veel kortwerkende luchtwegverwijders. Zelfmanagement houdt in dat de patiënt zelfstandig keuzes maakt over dagelijkse bezigheden die mogelijk beïnvloed worden door astma en dat hij of zij actief participeert in de behandeling van astma. De huisarts kan adequaat zelfmanagement bevorderen door een combinatie van patiëntenvoorlichting, instructie voor zelfcontrole, regelmatig geplande controles en een schriftelijk actieplan. Sont onderzocht het effect van astma zelfmanagement via internet: deze patiënten rapporteerden na een jaar een significant hogere kwaliteit van leven en een betere longfunctie. Voordelen van zelfmanagement via internet zijn de makkelijke toegankelijkheid tot informatie over astma, en een online actieplan, directe feedback via de website na het invoeren van klachten of longfunctie en de mogelijkheid van e-communicatie met een arts of longverpleegkundige.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website