Projectomschrijving

Is een selectieve aanpak van histopathologie van de appendix of galblaas veilig en kosteneffectief?

Al enige jaren is er discussie of de appendix en de galblaas wel routinematig door de patholoog onderzocht moet worden, omdat er zelden iets uitkomt wat voor de patient van belang is. Zo worden jaarlijks 40000 appendices en galblazen nagekeken.
Het plan is in alle Nederlandse ziekenhuizen de chirurgen te vragen de appendix en galblaas routinematig te scoren op de aanwezigheid van tumoren (bobbeltjes). Alle gescoorde galblazen en appendices worden vervolgens histopathologisch nagekeken. Op deze wijze kan dan worden gekeken hoeveel van de door de chirurg als normaal (zonder tumor) gescoorde galblazen en appendices toch afwijkingen bevatten die gevolgen zouden hebben voor de behandeling van de patiënt. De verwachting is dat het selectief opsturen van de organen voor pathologie veilig en kostenbesparend is. Bij voldoende bewijs kan dit dan via een nieuwe richtlijn worden toegepast.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase - galblaaspoliep en appendicitis

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website