Projectomschrijving

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 19000 galblaasverwijderingen uitgevoerd. Bovenbuikklachten en galstenen aangetoond met een echo zijn vaak de genoemde reden voor een galblaasoperatie. Het verschilt echter per ziekenhuis en regio zeer hoeveel van dergelijke operaties worden verricht per aantal verzekerden. Waarschijnlijk komt dit doordat een hoog percentage van de Nederlandse bevolking galstenen heeft en de juiste indicatie voor een operatie niet goed onderzocht is.

Aanleiding

Uit eerdere studies blijkt dat ongeveer 30% van de patiënten na een galblaasverwijdering nog klachten heeft. Daarmee is ondoelmatige zorg verleend. Een betere indicatiestelling vooral bij patiënten zonder typische galsteenkolieken, zal het aantal nodeloze galblaasoperaties in Nederland verminderen en kosten besparen.

Opzet

In dit onderzoek wordt in meerdere ziekenhuizen de huidige zorg vergeleken met een strategie van geoptimaliseerde indicatiestelling voor een galblaasverwijdering.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website