Projectomschrijving

De behandeling van patiënten met plaveiselcelcarcinoom in het hoofdhalsgebied (HHPCC) en uitzaaiingen hiervan in de nabijgelegen lymfklieren bestaat uit een complexe, verminkende en dure operatie, gevolgd door chemotherapie en bestraling. Als er bij deze patiënten al sprake is van uitzaaiingen verder weg in het lichaam of als er een tweede oorspronkelijke (primaire) tumor in het hoofdhalsgebied zelf aanwezig is, de operatie niet zinvol geacht. Het is daarom van groot belang uitzaaiingen op afstand en/of een tweede primaire tumor zorgvuldig op te sporen. De gebruikelijke beeldvorming met CT geeft in ongeveer een vijfde van de gevallen onterecht aan dat er geen uitzaaiingen op afstand zijn. In Amsterdam is aangetoond dat FDG-PET, een andere beeldvormende techniek, de betrouwbaarheid van het opsporen van uitzaaiingen op afstand vergroot. Het combineren van CT en FDG-PET vergroot de betrouwbaarheid verder en spaart kosten uit doordat veel onnodige operaties worden vermeden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website