Projectomschrijving

Steekproefberekening voor gerandomiseerde kosteneffectiviteit studies met twee niveaus

Veel experimenteel onderzoek naar kosteneffectiviteit van behandelingen kent 2 niveaus: patiënten zijn bijvoorbeeld genest binnen huisartspraktijken, of binnen verschillende centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Dit project beoogt voor zulke geneste studies formules voor steekproefberekening op te stellen alsook richtlijnen voor het optimale ontwerp ervan. De centrale vraag is: Hoe kunnen we een gerandomiseerde kosten-effectiviteit studie opzetten zodanig dat deze maximale bewijskracht heeft om een (mogelijk aanwezig) effect van een behandeling aan te tonen, met een zo laag mogelijk aantal onderzoekspersonen (steekproefomvang) en zo weinig mogelijk onderzoekskosten. Daarbij wordt aandacht besteed aan:

  1. Wat te doen als informatie aangaande behandelingseffecten en -kosten, welke nodig is om de steekproefomvang te berekenen, vaag is, en
  2. Hoe goed werken formules voor steekproefberekening, die gebaseerd zijn op een normale verdeling, bij  (vaak) scheve verdelingen van de uitkomstmaat, en zijn er betere alternatieven?

De resultaten worden geïllustreerd aan de hand van het hoofdproject waaraan deze methodologiestudie gekoppeld is: “Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder”.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website