Projectomschrijving

Met een gemakkelijk te hanteren beslisregel kan de huisarts in veel gevallen uitsluiten dat iemand trombose heeft. Het aantal overbodige verwijzingen naar het ziekenhuis neemt daardoor aanzienlijk af, zonder dat de veiligheid van patiënten gevaar loopt. Dat is de uitkomst van het AMUSE-onderzoek (in de afkorting zijn de drie participerende universiteiten benoemd: Amsterdam Maastricht en Utrecht). Trombose is in de eerste lijn niet met zekerheid vast te stellen. Vanwege het risico dat de patiënt een longembolie krijgt, moet de huisarts aan de veilige kant blijven en elke patiënt die verdacht wordt van trombose doorverwijzen. Van de patiënten die vroeger doorverwezen werden, had maar een klein deel (in sommige series slechts 10 procent) daadwerkelijk trombose. Met de nieuwe beslisregel, aangevuld met de point-of-care D-dimer test, kan bij ongeveer de helft van de patiënten met klachten die lijken op trombose, een doorverwijzing achterwege blijven. Deze strategie bleek kosteneffectief te zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website