Projectomschrijving

Jaarlijks wordt er in Nederland bij ongeveer 2500 patiënten een schroef tussen het scheen- en kuitbeen geplaatst in verband met een enkelbreuk. Bij de meerderheid van deze patiënten wordt deze schroef routinematig verwijderd nadat de breuk is genezen. 

Uit enkele eerdere studies blijkt dat het louter ‘op indicatie’ verwijderen van de stelschroef mogelijk een zelfde functioneel resultaat geeft in vergelijking met het routinematig verwijderen van de schroef. 
Naar aanleiding van deze resultaten is de RODEO-trial opgezet. In deze studie zullen 194 patiënten geloot gaan worden tussen het routinematig verwijderen en ‘op indicatie’ verwijderen van de schroef. 12 maanden na de operatie zal het functionele herstel tussen de twee groepen worden vergeleken.

Indien ‘op indicatie’ verwijderen een vergelijkbaar functioneel resultaat geeft met routinematig verwijderen kan er op jaarbasis landelijk ongeveer € 4 miljoen bespaard worden door minder operaties uit te voeren.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website