Projectomschrijving

In Nederland ondergaan jaarlijks 1.5 miljoen patiënten een operatie. Een deel van de patiënten ontwikkelt na de operatie een ernstige complicatie, met consequenties voor hun herstel en ziekenhuisverblijf.

De anesthesioloog houdt een patiënt tijdens een operatie onder narcose, en is specialist op het gebied van vitale functies, zoals hartslag, bloeddruk en ademhaling. In de TRACE studie wordt onderzocht of het aantal complicaties na een operatie omlaag gaat wanneer de anesthesioloog wordt toegevoegd aan het team dat de zorg na een operatie op zich neemt. Hierbij veronderstellen wij dat door het vroegtijdig herkennen en behandelen van subtiele veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt door de anesthesioloog ernstige complicaties kunnen worden voorkomen, en daarmee de zorgkosten en kans op overlijden na een operatie kan worden verlaagd.

De TRACE studie wordt in 8 ziekenhuizen uitgevoerd, en er zal aan 5600 patiënten worden gevraagd of zij willen deelnemen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website