Projectomschrijving

Complicaties zijn een belangrijke oorzaak voor verdere ziekte en overlijden na een operatie. Om die reden hebben vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland de gemodificeerde early warning score (MEWS) geïntroduceerd waarmee de gezondheid van een patiënt na een operatie in de gaten wordt gehouden. In de TRACE studie werd onderzocht of een combinatie van de MEWS met een bezoek door de anesthesioloog op dag 1 en 3 na de operatie nog beter is dan de MEWS alleen als het gaat om verdere ziekte en overlijden na een operatie.

In de TRACE studie werden 5473 patiënten gedurende 30 dagen en 1 jaar na de operatie gevolgd. De controlegroep (2490 patiënten) werd alleen met de MEWS in de gaten gehouden, de interventiegroep (2700 patiënten) kreeg tweemaal een bezoek van de anesthesioloog. Op dag 1 en 3 na de operatie gaf de anesthesioloog tijdens 16% en 11% van de patiëntbezoeken een advies om de behandeling te veranderen. Dit advies werd maar in 2/3 van de gevallen opgevolgd door de zaalarts. Uit het onderzoek kwam dat, in vergelijking met 10 jaar geleden, veel minder patiënten overlijden binnen 30 dagen en een jaar na een operatie. Het bezoek door een anesthesioloog resulteerde niet in een verdere verlaging van het aantal patiënten dat overleed. Patiënten die door een anesthesioloog waren gezien hadden wel een lagere kans op nierfalen na de operatie. Patiënten in de controlegroep en interventiegroep lagen even lang in het ziekenhuis, en werden even vaak opgenomen op een intensive care afdeling.

Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat de combinatie van MEWS en een postoperatief bezoek door een anesthesioloog niet resulteerde in minder overleden patiënten 30 dagen na de operatie, maar wel het aantal patiënten met nierfalen na de operatie verminderde.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website