Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten met nierschade eten net als andere Nederlanders teveel zout. Vermindering van zoutinname verlaagt de bloeddruk en beschermt de nieren, maar is lastig. Het SUBLIEM-programma heeft als doel patienten te ondersteunen bij minderen van zoutgebruik. Het bestaat uit de website ‘Zoutmodule’, die inzicht geeft in de eigen zoutinname en helpt bij maken van gezonde keuzes; groepsbijeenkomsten en coaching op afstand door zorgverleners, gedurende een ‘actiefase’ van 3 maanden. Na afloop hiervan aten de 50 deelnemers gemiddeld 1.8 gram zout minder per dag en was de bloeddruk lager; de verlaging was ook een half jaar later nog aanwezig. Bij de controlegroep met reguliere zorg waren zoutconsumptie en bloeddruk na 3 maanden onveranderd, maar was een half jaar later de zoutinname eveneens afgenomen, zij het zonder duidelijk effect op bloeddruk. Het SUBLIEM-programma was kosten-effectief: de extra investering tov reguliere zorg bedraagt 5 euro per mmol natrium-reductie en 7 euro per mmHg bloeddrukverlaging. De investering in het programma wordt terugverdiend door een substantiele verlaging van zorgkosten op de langere termijn

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten met nierschade eten net als andere Nederlanders teveel zout. Vermindering van zoutinname verlaagt de bloeddruk en beschermt de nieren, maar is lastig. Het SUBLIEM-programma heeft als doel patienten te ondersteunen bij minderen van zoutgebruik. Het bestaat uit de website ‘Zoutmodule’, die inzicht geeft in de eigen zoutinname en helpt bij maken van gezonde keuzes; groepsbijeenkomsten en coaching op afstand door zorgverleners, gedurende een ‘actiefase’ van 3 maanden. Na afloop hiervan aten de 50 deelnemers gemiddeld 1.8 gram zout minder per dag en was de bloeddruk lager; de verlaging was ook een half jaar later nog aanwezig. Bij de controle groep met reguliere zorg waren zoutconsumptie en bloeddruk na 3 maanden onveranderd, maar was een half jaar later de zoutinname eveneens afgenomen, zij het zonder duidelijk effect op bloeddruk. Het SUBLIEM-programma was kosten-effectief: de extra investering bedroeg 5 euro per mmol natriumreductie, en 7 euro per mmHg bloeddrukverlaging. De investering in het programma zal worden terugverdiend door verlaging van zorgkosten op de langere termijn. De deelnemers waren positief over het programma en droegen daarnaast verschillende suggesties tot verbetering aan, voornamelijk betreffende gebruikersvriendelijkheid en integratie in het reguliere zorgproces. Tesamen verschaft dit een waardevolle basis voor verdere ontwik.keling, en implementatie in de reguliere zorg

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OBJECTIVE(S)/ RESEARCH QUESTION(S)

In chronic kidney disease (CKD) morbidity, mortality, and costs are high. In the Netherlands 750.000 patients have CKD, and 15.000 patients require dialysis or renal transplantation, with an inflow of 2.000 patients yearly, of whom 1600 in dialysis. The annual costs of renal replacement therapy amount to 750 million euros! Less progression towards dialysis and less cardiovascular complications can be achieved by even modest reduction in dietary salt. However, current care is not effective in achieving reduction in salt intake, as over 80% of CKD patients fail to adhere to the recommended intake of 6 grams/day. Effective new tools for sustainable, affordable reduction of salt intake in earlier phases of CKD are therefore needed. Recent data support the potential of behavioural intervention for sustainable lifestyle change. We previously developed a) a self-regulation program based on behavioural theory, and b) e-health modules for behaviour change which creates strong synergy between regular care and online self-care, that can partly replace time-investment of health professionals. Pilot data demonstrated excellent acceptance of the tools, and 30 % reduction in salt intake.

 

HYPOTHESIS

The self-regulation program integrated with the new e-health modules will result in sustained and cost-effective reduction of salt intake in CKD patients.

 

STUDY DESIGN

Open randomized multi-center study in 150 CKD patients, in academic and non-academic centres with a 3 month intervention, and 6 month follow-up comparing the intervention with regular care.

 

STUDY POPULATION

CKD patients stage 1-4, including renal transplant patients, with a urinary sodium excretion of > 130 mmol/day.

 

INTERVENTION

Two group meetings with fellow-patients, motivational interviewing and ICT-based self-regulation as add-on to regular care; control patients receive regular care.

 

OUTCOME MEASURES

Primary outcome: sodium intake, assessed from 24h sodium excretion, secondary outcomes: blood pressure, proteinuria, psychological well-being and costs.

 

SAMPLE SIZE CALCULATION/ DATA ANALYSIS

The group size of 75 is based on a power of 80 % to demonstrate a 2 gram salt (34 mmol sodium) per day difference in intake.

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

Costs en cost effectiveness with salt reduction as primary measure of effect will be studied from a societal perspective over a 9 month time horizon. A cost utility analysis will include EQ-5D defined utilities. A model based scenario analysis will be performed for the long term (5 years). A budget impact analysis will be performed to provide insight in the total financial consequences of implementing the intervention on a broader scale from the perspective of different stakeholders. Finally, a process evaluation will be performed to support future implementation.

 

TIME SCHEDULE

Months 1-3: preparation; Months 4-19: intervention study; Month 20-24: data analysis and drafting report.

 

 

 

NEDERLANDSE SAMENVATTING

 

DOEL/ VRAAGSTELLING

Betere naleving van de richtlijn voor zoutconsumptie door patienten met chronische nierschade (CNS) draagt bij tot vermindering van cardiovasculaire complicaties en uitstel van (dure) nierfunctievervangende therapie. Interventie gericht op zelf management, ondersteund door ICT, kan zorgen voor duurzame vermindering van zoutconsumptie. Dit wordt ondersteund door pilot data.

 

HYPOTHESE

Een zorgtraject, gebaseerd op zelfmanagement met ICT-ondersteuning, leidt tot kosteneffectieve reductie van zoutinname in nierpatiënten.

 

STUDIE OPZET

Open-label gerandomiseerde multicenter trial bij 150 nierpatiënten; vergelijkt het effect van het zelfmanagement zorgtraject met reguliere zorg.

 

STUDIEPOPULATIE

Patienten met CNS 1-4 en een natriumuitscheiding van > 130 mmol/dag.

 

INTERVENTIE

De interventie omvat twee groepsbijeenkomsten met mede-patienten, motiverende gespreksvoering en ICT-ondersteuning op basis van gedragstheorie.

 

UITKOMSTMATEN

Primair: zoutinname (natrium in 24-uurs urine). Secundair: bloeddruk, proteinurie, psychologisch welzijn en kosten.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING/ DATA-ANALYSE

Uitgaande van verschil in zoutinname van 34 mmol/dag tussen de groepen en een power van 80% zullen 75 patiënten gerandomiseerd worden in elk van de groepen.

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

Kosteneffectiviteit wordt bepaald vanuit maatschappelijk perspectief met een tijdshorizon van 9 maanden en een modelmatige scenario analyse voor de lange termijn (5 jaar).Primaire uitkomstmaat in de kosteneffectiviteitsanalyse is zoutreductie, in een kostenutilitysanalyse wordt de EQ-5D gebruikt. In het kader van brede implementatie zullen een Budget Impact Analyse (BIA) vanuit de perspectieven van verschillende stakeholders en een procesanalyse uitgevoerd worden.

 

TIJDSPAD

Maand 1-3: voorbereiding; Maand 4-19: studie en follow-up; Maand 20-24: data analyse en rapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website