Projectomschrijving

Een test op het eiwit C-reactive protein (CRP) in de huisartspraktijk is een kosteneffectieve manier om ongewenste toediening van antibiotica te voorkomen. Ook een communicatietraining voor de huisarts leidt tot een reductie van het onnodig voorschrijven van antibiotica.
Een combinatie van testen en beter communiceren leidt tot de grootste reductie in nodeloze antibiotica. De onderzoekers van dit project bouwden voort op Engels onderzoek waaruit bleek dat de CRP-test goed gebruikt kan worden om in te schatten of antibiotica zinvol zijn bij lage luchtweginfecties. Er werden twee maal twee groepen gevormd: huisartsen die de CRP-test deden, huisartsen die een communicatietraining volgden, die beiden deden of geen van beiden. Huisartsen in die controlegroep schreven aan 53% van hun patiënten met lage luchtweginfecties antibiotica voor, door de CRP-test daalde dit tot 31%, bij alleen communicatietraining was het percentage 27% en in de groep waarin beide interventies werden toegepast slechts 23%, zonder ongewenste effecten op het herstel.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website