Projectomschrijving

De enige behandeling van vroeg preterme foetale groeibeperking bestaat uit foetale monitoring en tijdige geboorte, waarbij gebalanceerd wordt tussen te vroeg ingrijpen, met meer kans op complicaties van vroeggeboorte, of te laat ingrijpen met meer kans op orgaanschade door zuurstof of voedingstekort. De TRUFFLE studie onderzocht of toevoeging van ductus venosus (DV) Doppler doorstromingsmeting (pulsatility index, PI) aan de standaard foetale bewaking met cardiotocografie (CTG) verbetering zou kunnen geven van overleving zonder neurologische beperking op langere termijn.
De conclusie van het onderzoek is dat gecombineerde foetale bewaking in gespecialiseerde perinatale centra met DV en CTG van zwangere vrouwen met ernstige preterme foetale groeibeperking de kans op gezond overleven van de kinderen kan vergroten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website