Projectomschrijving

Schizofrenie is een psychische aandoening, die onder meer gepaard gaat met psychoses; waarbij  de patiënt het contact met de werkelijkheid kwijt is. Antipsychotica kunnen psychoses onderdrukken. Patiënten die hersteld zijn van een eerste psychose willen dikwijls stoppen met antipsychotica. De richtlijnen in Nederland, hoewel niet gebaseerd op empirische gegevens, adviseren twee jaar door te gaan met antipsychotische medicatie. Uit dit project blijkt dat het verantwoord is na stabiele remissie van de ziekteverschijnselen bij eerste episode psychosen de antipsychotische medicatie geleidelijk te stoppen, mits onder condities van zorgvuldige monitoring en na nadrukkelijke toestemming van de patiënt. Bij een op de vijf onderzocht patiënten kon de medicatie zonder problemen worden gestaakt. Bij de overige patiënten moest medicatie worden hervat of traden al bij het stoppen van de medicatie problemen op. Advies is om in de richtlijn op te nemen dat bij eerste psychosen na goed herstel stoppen met medicatie een optie is.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website