Projectomschrijving

Kinderen met spastische cerebrale parese hebben vaak problemen met het (dagelijks) functioneren. Sinds ongeveer 20 jaar zijn botulinetoxine injecties (BtA, met narcose) en aansluitend intensieve fysiotherapie (iFT) vaak eerste behandelkeuze. Het toxine/gif blokkeert tijdelijk spastische spieren waardoor fysiotherapeuten (mogelijk beter) met kinderen kunnen oefenen.
De meerwaarde van deze belastende en dure BtA-injecties is nog niet aangetoond. Daarom is de (kosten-)effectiviteit van gecombineerde BtA+iFT behandeling ten opzichte van alleen iFT onderzocht.

Resultaten
De uitkomsten kwaliteit van leven, grof motorisch functioneren en dagelijkse fysieke activiteit stonden centraal. Vergelijking van effecten na 12 weken liet zien dat BtA geen meerwaarde heeft voor verbetering van de genoemde uitkomsten, terwijl de behandeling wel duurder is. Aanbeveling is terughoudendheid in keuze voor BtA bij hulpvragen op deze gebieden omdat BtA+iFT op groepsniveau niet kosteneffectief is, vergeleken met alleen iFT.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Dit project heeft een vervolg gekregen in 'Implementatie resultaten SpaceBop doelmatigheidsonderzoek:(kosten)effectiviteit van botulinetoxine injecties in een gecombineerd behandeltraject van botulinetoxine injecties gevolgd door een periode intensieve functionele fysiotherapie' (projectnr. 1709950031)

In de media

‘Botulinetoxine bij cerebrale parese: wees kritisch’: Belastende injecties lijken kind weinig te baten (Mediator 19, sep 2016)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website