Projectomschrijving

Kritieke ischemie van het been (CLI) is een vergevorderd stadium van perifeer vaatlijden, dat wordt gekenmerkt door pijn of wonden door onvoldoende doorbloeding van het been en gepaard gaat met een grote kans op amputatie van het been. Patiënten met CLI hebben een slechte overleving vanwege hun hoge leeftijd en bijkomende ziektes. De doorbloeding van het been kan met een “Dotter” behandeling (PTA) of een bypassoperatie worden verbeterd, maar dit soort ingrepen kunnen complicaties geven bij deze kwetsbare patiënten. Er zijn ook patiënten die zonder een ingreep na enige tijd toch minder pijn hebben of bij wie de wond toch geneest. Het is dus de vraag of bij alle patiënten met CLI een PTA of operatie nodig is. Het PROCLION onderzoek probeert patiënten te kunnen aanwijzen bij wie een vaatingreep niet nodig is. Dit is minder belastend voor de patiënt, verslechtert zijn gezondheidsuitkomst niet en levert een forse kostenbesparing op.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase - crurale traject PAV en femoropopliteale traject PAV

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website