Projectomschrijving

Elke dag melden zich 1400 mensen met pijn op de borst bij hun huisarts. Meestal ligt de oorzaak niet in het hart, maar voor een huisarts is dat soms lastig te bepalen. Hierdoor worden nu meer patiënten dan nodig naar de cardioloog gestuurd. De POB-HELP-studie zoekt uit of een zogenoemde beslisregel hierbij kan helpen. De huisarts scoort punten en doet zo nodig een sneltest. Op basis van de uitslag bepaalt hij of zij om af te wachten, te overleggen met een cardioloog of direct door te sturen naar het ziekenhuis. Het onderzoek vindt plaats in de regio Leiden en Maastricht. Negentig huisartspraktijken worden in twee groepen verdeeld: wel of niet de beslisregel gebruiken. Ook doen er vijf huisartsenposten mee. De onderzoekers meten de veiligheid, het aantal verwijzingen, kosten en geruststelling bij patiënten. Dit onderzoek draagt zo bij aan kennis over het doelmatig en veilig uitsluiten van een hartziekte bij patiënten met pijn op de borst in de huisartspraktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website