Projectomschrijving

Een driemaandelijkse systematische observatie van bewoners van verzorgingshuizen, gevolgd door multidisciplinair overleg met huisarts, verpleeghuisarts en psycholoog kan de kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen verbeteren. De kosten dalen licht.
De verzorgenden kregen een training om elke drie maanden de bewoners te beoordelen.  Vervolgens werden de bewoners besproken in een multidisciplinair teamoverleg. Bij extra zorgvragen, kon verpleeghuisarts of psycholoog in consult worden geroepen. De verzorgenden waren zelf zeer tevreden over de training en het instrument, maar het ontbrak hun aan de tijd en voldoende computers. Huisartsen waren in het algemeen ook tevreden en kwamen vaker op het overleg. Opmerkelijk is dat bij slechts 13% van alle bewoners het volledige protocol uitgevoerd werd. In de groep die uiteindelijk geanalyseerd kon worden,waren er wel verbeteringen. Zo zag men een afname van de achteruitgang in incontinentie voor faeces en urine, een afname van het delirium risico en van de verergering van pijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website