Projectomschrijving

Als een zelfstandig wonende oudere (flink) ten val komt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de gezondheid van de oudere en diens mogelijkheid tot zelfstandig wonen. In Maastricht is onderzocht of een uitgebreid medisch onderzoek (te lage bloeddruk?) en het nemen van maatregelen in huis (losse matjes verwijderden etc). bij ouderen die een val hebben gemaakt nieuwe valpartijen voorkomt. Hiertoe werden 333 ouderen die na een val op de Spoed Eisende Hulp belandden 1 jaar lang gevolgd. Bij de helft van hen vonden het uitgebreide medische onderzoek en de eventuele aanpassingen in huis plaats, de rest kreeg de gebruikelijk zorg na een valpartij. Alle deelnemers en  betrokken zorgverleners waren enthousiast over de geboden extra zorg. Mede doordat de adviezen vaak niet (langdurig) werden opgevolgd, leidde deze aanpak echter niet tot minder nieuwe valpartijen dan bij de ouderen die alleen de gebruikelijke zorg kregen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website