Projectomschrijving

Na het plaatsen van een stoma kan een littekenbreuk (een ‘parastomale hernia’) ontstaan. In dit project wordt onderzocht of dit voorkomen kan worden door het aanleggen van een kunststof mat bij aanleg van een blijvend colostoma. Een breuk geeft niet altijd klachten, maar kan een nieuwe operatie noodzakelijk maken en  kan bijvoorbeeld leiden tot arbeidsongeschiktheid. De kans op het ontstaan van een parastomale breuk is ongeveer 50%.

Loting bepaald of er tijdens de operatie al dan niet een mat geplaatst wordt.
De loting verloopt ‘enkelblind’; dat wil zeggen dat de proefpersoon niet weet of er een mat is geplaatst

Na 3 maanden, na 1, 2 en 5 jaar vindt policontrole plaats. Gecontroleerd wordt of een parastomale hernia is ontstaan. Daarnaast zullen een aantal vragenlijsten voorgelegd worden over kwaliteit van leven en een pijnscore.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website