Projectomschrijving

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het uitvoeren van echo-onderzoek bij baby’s op het consultatiebureau naar aangeboren heupafwijkingen (heupdysplasie) leidt tot een sterke afname van het aantal onterechte doorverwijzingen naar het ziekenhuis. In Utrecht is aansluitend de kosteneffectiviteit van de echometing op het consultatiebureau onderzocht. Dit met het oog op landelijke invoering van deze meting. De studie wijst uit dat het invoeren van de echometing kosteneffectief is mits het personeel dat de echometing uitvoert goed getraind is. Hierbij kan gekozen worden voor training van het personeel van het consultatiebureau of het inhuren van reeds getrainde echogebruikers, zoals radiolaboranten of verloskundigen. Opzetten van een landelijk systeem voor kwaliteitscontrole is daarom wenselijk. De kostprijs van de echoapparaten kan de kosteneffectiviteit beïnvloeden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website