Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In het PRICE-onderzoek is de C-reactive protein (CRP-test) onderzocht bij kinderen met een verdenking op een lage luchtweginfectie (LLWI) in de huisartspraktijk. De CRP-test geeft een verhoogde uitslag bij ernstige ontstekingen en kan worden uitgevoerd in de huisartspraktijk. De uitslag is binnen 3 minuten bekend.
In het onderzoek is het aantal antibioticavoorschriften voor kinderen met LLWI door huisartsen die de CRP-test gebruikten vergeleken met huisartsen die dat niet deden. De  hypothese was dat de CRP-test zou leiden tot minder antibioticavoorschriften.

Resultaten

Er zijn 309 kinderen geïncludeerd, verdeeld over 28 huisartspraktijken en 4 huisartsenposten. Er werd een niet statistisch significante reductie van 8,5% gevonden in het aantal antibioticavoorschriften als de huisarts de CRP-test gebruikte (30,9% vs 39,4%). Ook het aantal voorschriften in de 3 maanden na het bezoek aan de huisarts en het aantal reconsultaties verschilden niet significant tussen de twee groepen.

Samenvatting bij start

Onnodig gebruik van antibiotica is wereldwijd een groot maatschappelijk en gezondheidsprobleem, ook in Nederland. Luchtweginfecties zijn bij kinderen de meest voorkomende redenen om de huisarts te bezoeken.

Aanleiding
C-recative protein (CRP) is een aspecifiek ontstekingseiwit dat binnen enkele uren wordt geproduceerd bij infectie en in het algemeen hangt de uitgebreidheid en de ernst van de ontsteking samen met de hoogte van het CRP in bloed. POC CRP wordt gemeten in een druppeltje bloed uit een ‘vingerprik’. De hypothese is, dat de implementatie van POC CRP onnodig gebruik van antibiotica door kinderen kan verminderen, en dat de test de huisarts helpt om de ernst van de infectie in te schatten.

Opzet
Dit is een gerandomiseerde pragmatische trial in de huisartspraktijk.

Doel
Het doel van de studie is om te evalueren of het meten van point of care C-reactive protein (POC CRP) het beleid bij kinderen met een lage luchtweginfectie verbetert, en wat de kosten en effecten zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website