Projectomschrijving

De PACT-studie heeft gekeken of een 18 weken durend gesuperviseerd beweegprogramma bij patiënten met borstkanker of dikke darmkanker vermoeidheid kan verminderen en kosteneffectief is. De groepsgewijze beweegsessies startten al tijdens de chemokuren of de bestralingen.

204 Patiënten met borst- en 33 met dikke darmkanker deden mee en werden verdeeld over een beweeggroep met twee wekelijkse aerobe en spierversterkende oefeningen en een controlegroep, die gevraagd werd hun gebruikelijke activiteitenniveau te handhaven. Bij 18 weken is de fysieke moeheid in beide groepen toegenomen, maar significant minder in de beweeggroep. De effecten bij borstkanker waren kleiner omdat veel controles toch behoorlijk fysiek actief bleven.

Kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) waren gunstig voor dikke darmkanker, maar niet voor borstkanker. Geconcludeerd werd dat een beweegprogramma voor dikke darmkanker kosteneffectief is, maar opnieuw bij grotere patiënten aantallen moet worden vastgesteld. Voor borstkanker was er minder vermoeidheid te zien, maar geen effect op de kwaliteit van leven, en dus is het programma niet kosteneffectief.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website