Projectomschrijving

Kwaliteitsverbetering farmacotherapieoverleg (FTO) verpleeghuizen

In het farmacotherapieoverleg (FTO) bespreken artsen en apotheker(s) het voorschrijven van geneesmiddelen. Dit project onderzocht of artsen die in verpleeghuizen werken en in hun FTO de kwaliteitscirkel gebruiken, beter de richtlijnen volgen dan artsen die dit niet doen. Twee geneesmiddelengroepen zijn gevolgd: slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen onrust (antipsychotica). Doel was het gebruik te verminderen en de kosteneffectiviteit te onderzoeken.

De FTO-groepen werden verdeeld in een interventie- en een controlegroep. De FTO-groepen in de interventiegroep werden geholpen om via de kwaliteitscirkel te werken. De FTO-groepen in de controlegroep gebruikten hun gewone werkwijze.

Resultaat

In beide onderzoeksgroepen verminderde het gebruik van hypnotica en antipsychotica. Er was geen verschil in afname tussen de onderzoeksgroepen. Wel schreven de artsen in de interventiegroep minder vaak antipsychotica voor en ook minder antipsychotica waarvan de richtlijn aangeeft dat ze beter niet gebruikt kunnen worden. FTO volgens de kwaliteitscirkel bleek voor hypnotica en antipsychotica geen effect op de kosten te hebben.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website