Projectomschrijving

Farmacogenetica beoogt het optimaliseren van de behandeling met geneesmiddelen door genetische factoren bij de keuze te betrekken. Hierdoor kunnen bijwerkingen worden voorkomen en de effectiviteit van de behandeling worden verbeterd.
Thiopurine-behandeling geeft ook vaak bijwerkingen. Door een genetische test van het thiopurine-S-methyltransferase (TPMT) gen voor de behandeling kan een gedeelte hiervan worden voorkomen.
Het is nog onduidelijk of de extra kosten van de genetische test opwegen tegen de baten. Om dit te onderzoeken hebben we 850 patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa gevolgd.
De helft van de patiënten is behandeld volgens standaard protocol. Bij de andere helft is vóór aanvang van de behandeling een genetische test van het TPMT gen uitgevoerd. Op basis hiervan is de dosis van de medicatie aangepast. De bijwerkingen, effectiviteit en kosten van de behandeling worden vergeleken om vast te stellen of de klinische voordelen van de genetische test opwegen tegen de kosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website