Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is op individueel niveau vastgesteld welke omgevingsfactoren (bijvoorbeeld leeftijd of een familiegeschiedenis van trombose), welke genetische factoren en welke biomarkers in het bloed, trombose kunnen voorspellen bij patiënten die gips gaan krijgen of die een kijkoperatie moeten ondergaan.

2 x 1500 deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld en bloed afgestaan waarin gedetailleerde laboratoriumbepalingen gedaan zijn. Met deze informatie zijn modellen (verder) ontwikkeld waarmee per persoon de kans op trombose kan worden berekend.

Resultaten

In de verzamelde data zijn modellen die eerder ontwikkeld zijn in andere data, nl, de L-TRiP(cast) en L-TRiP(ascopy) score, gevalideerd. Deze modellen zijn speciaal ontwikkeld om hoog-risico patiënten te identificeren voor deze patiëntengroepen. De resultaten bevestigen de goede voorspellende kwaliteiten van deze modellen. Daarnaast blijkt dat de modellen nog verder kunnen worden verbeterd met de nieuwe data. Conclusie is dat de L-TRiP(cast) en L-TRiP(ascopy) scores goed presteren en kunnen worden gebruikt in de praktijk om hoog-risico patiënten te identificeren.

Dit project kent een vervolg in: Implementatie van de POT-(K)CAST resultaten: naar minimaliseren van antistollingsgebruik rond onderbeengips en knie artroscopie (1711020011)

Samenvatting bij start

Dit onderzoek is gericht op het optimaliseren van kosteneffectiviteit en veiligheid van tromboseprofylaxe na knie artroscopie en tijdens onderbeengips, door tromboseprofylaxe te individualiseren op basis van genetische en verworven risicofactoren.

Het risico op veneuze trombose na knie artroscopie of tijdens onderbeengips verschilt sterk per persoon door genetische en verworven risicofactoren. De verwachting is dan ook dat niet iedereen antistollingsbehandeling nodig heeft.

Bij alle 3000 geïncludeerde patiënten in de hoofdstudie wordt een vragenlijst afgenomen over het vóórkomen van verworven risicofactoren. Bloed wordt onderzocht op zeven stollingsfactoren en DNA op 5 single nucleotide polymorfismen (SNP's) waarvan bekend is dat deze gepaard gaan met een verhoogd risico op trombose. Op grond van deze factoren zullen risicoprofielen vastgesteld worden, en kunnen we patiënten identificeren die het meest profiteren van tromboseprofylaxe om zodanig kosteneffectiviteit en veiligheid verder te optimaliseren.

Het onderzoek zal naar verwachting lopen tussen augustus 2011 en augustus 2013.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website