Projectomschrijving

In Nederland zijn er jaarlijks +/- 25.000 patiënten met technisch complexe breuken van de onderste extremiteiten. De huidige nabehandelingsprotocol van deze breuken is al 60 jaar ongewijzigd, namelijk onbelast mobiliseren voor 6-12 weken. In het Maastricht Universitair Medisch centrum, Maastricht is er een vroeg belasten protocol ontwikkeld, genaamd de permissive weight bearing (PWB). PWB is belasten op geleide van de pijn zonder enige restricties voor de patiënt, waarop de kwaliteit van het lopen en vorderingen in activiteiten voorop staan, en dit weer nodig is om zo het mobiliseren uit te breiden. Het doel van deze studie was om de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de nieuwe PWB protocol te vergelijken met de huidige niet belasten nabehandelingsprotocol in een prospectief vergelijkend multicenter onderzoek. De onderzoekspopulatie bestond uit traumapatiënten met technisch complexe breuken van de onderste extremiteiten. De uitkomstmaten; ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen), de kwaliteit van leven, pijn, kosteneffectiviteit en de postoperatieve complicaties werden onderzocht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de patiënten die het nieuwe PWB protocol volgden; een kortere revalidatie hadden, sneller op de been waren, significant betere ADL en kwaliteit van leven hadden en geen verhoogd kans op complicaties of pijn hadden vergelijken met de niet belasten protocol. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat het permissive weight bearing protocol kosteneffectief is. Concluderend is de permissive weight bearing veilig, effectief en kosteneffectief.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website