Projectomschrijving

Vroege belasting bij traumapatiënten met een fractuur van de onderste extremiteiten: een prospectief vergelijkend multicenter onderzoek.

Vraagstelling: Hoe doet een nieuw ontwikkelde vroeg belasten protocol (permissive weight bearing) vergeleken met de huidige richtlijn (AO richtlijn) het qua functionele herstel in traumapatiënten met een fractuur van de onderste extremiteiten na 6 maanden?

Hypothese: Patiënten die de nieuwe protocol volgen hebben een sneller herstel en een betere functionele uitkomst.

Studiepopulatie: Traumapatiënten met een fractuur van de onderste extremiteiten.

Interventie: Op geleide van de pijn belasten (permissive weight bearing)

Controle: Niet of partieel belasten (AO richtlijn).

Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat ADL met de Lower extremity functional scale

Tijdspad: Duur 18 maanden. Jaar 1 inclusie van minimaal 102 patiënten. De patiënten worden op 5 momenten gezien (week: 0,2,6,12,26). Op die momenten moeten de patiënten enquêtes invullen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website