Projectomschrijving

Sinds begin jaren negentig hebben zich in de dikkedarmchirurgie twee belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Ten eerste het toepassen van laparoscopische chirurgie (waarbij maar twee of drie kleine sneden in de buikwand worden gemaakt) en ten tweede de zogeheten fast track zorg. Deze laatste is erop gericht de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie en na de operatie zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Zo hoeven de darmen van de patiënt niet meer leeg te zijn tijdens de operatie.  Beide vernieuwingen hebben afzonderlijk in studies aangetoond het herstel van de patiënt te versnellen. In Amsterdam is het effect van de combinatie van beide vernieuwingen getest. Hiertoe werden 427 patiënten verdeeld over vier groepen: laparoscopie/standaard zorg, laparoscopie/fast track, open chirurgie/standaard zorg en chirurgie/fast track. Het herstel van de patiënten in de laparoscopie/fast track blijkt het snelst te verlopen (gemiddeld 5 dagen tegenover 6 of 7 bij de andere groepen).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website