Projectomschrijving

Huisartsen verwijzen een deel van de patiënten met een huidaandoening door naar de specialist (dermatoloog) in het ziekenhuis voor het stellen van de juiste diagnose of het kiezen van de optimale behandeling.. In het AMC is onderzocht of het doorsturen van de patiënt zelf vervangen kan worden door het doorsturen van foto’s van de aangedane huid aangevuld met nadere gegevens die de huisarts kan verzamelen. De dermatoloog geeft vervolgens op basis van de (elektronisch) aangeleverde informatie advies aan de huisarts over de behandeling. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het toepassen van deze zogeheten teledermatologie de huisarts in een deel van de gevallen – met name patiënten met eczeem-  beter in staat stelt de patiënt adequaat te behandelen. De patiënt hoeft bovendien niet naar het ziekenhuis en er is geen wachttijd (de dermatoloog reageert binnen 24 uur op het verzoek van de huisarts). De totale kosten van teledermatologie en klassiek doorverwijzen zijn ongeveer gelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website