Projectomschrijving

Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie (PTED) is een operatieve techniek waarbij een (lumbale discus)hernia wordt verwijderd. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving in dagbehandeling. Een mogelijk voordeel van PTED t.o.v. de standaard operatieve techniek (open microdiscectomie) kan snellere revalidatie en werkhervatting zijn terwijl een mogelijk nadeel kan zijn minder zicht op de hernia waardoor wortelschade kan ontstaan. Ook zou de kans op een recidief hernia groter kunnen zijn met PTED.
Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft mede op basis van een systematisch literatuuronderzoek de minister van VWS geadviseerd om PTED niet te vergoeden. De meeste zorgverzekeraars hebben dit overgenomen. Dat betekent dat PTED op kleine schaal wordt toegepast en patiënten de behandeling zelf moeten betalen. Op basis van deze studie zal ZiN de Minister van VWS adviseren of PTED opgenomen in het basispakket dient te worden en daardoor door de zorgverzekeraars vergoed.

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van Zorginstituut Nederland

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website