Projectomschrijving

De FORCE-trial is een onderzoek naar de behandeling van ontlastingsproblemen na een operatie voor endeldarmkanker. De eerste keus behandeling voor patiënten met endeldarmkanker is het verwijderen van een deel van de endeldarm, eventueel gecombineerd met chemotherapie, bestraling en/of tijdelijk stoma. Na deze operatie heeft 90% van de patiënten in meer of mindere mate last van incontinentie voor ontlasting. Naast een grote impact op de kwaliteit van leven, zorgt incontinentie ook voor hoge kosten in de gezondheidszorg en aanzienlijk arbeidsverzuim. Bekkenfysiotherapie is een succesvolle behandeling voor incontinentie, maar de werking na een endeldarmoperatie is onduidelijk. Op basis van literatuuronderzoek zou dit de klachten met minstens 25% kunnen verminderen. Met dit doelmatigheidsonderzoek willen we aantonen, dat niet alleen de kwaliteit van leven verbeterd, maar ook de kosten voor de gezondheidszorg en kosten door arbeidsverzuim kunnen worden gereduceerd.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website