Projectomschrijving

De huisarts ziet regelmatig kinderen met obstipatie op het spreekuur. Vaak is er geen lichamelijke oorzaak te vinden. We spreken dan van functionele obstipatie. De standaard bestaat uit voorlichting, dieetadvies, toilettraining en het voorschrijven van laxerende middelen. Echter, na 3,5-5 jaar heeft meer dan de helft van de kinderen nog klachten. Kinderbekkenfysiotherapeuten geven aan deze langdurige klachten te kunnen voorkomen door tijdig te starten met fysiotherapie waarin de nadruk ligt op het correcte gebruik van de bekkenbodemspieren, buikspieren en de coördinatie van ademhaling en houding. In dit onderzoek vergelijken we de behandeling met laxantia met een behandeling met zowel laxantia als kinderbekkenfysiotherapie. We kijken naar het behandelsucces na 4 en 8 maanden en ook naar de kwaliteit van leven en de kosten van beide behandelingen. 76 huisartspraktijken (167 huisartsen), 52 kinderbekkenfysiotherapeuten en kinderartsen in 6 ziekenhuizen doen mee. Er doen nu 56 kinderen mee aan het onderzoek.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website