Projectomschrijving

Met name bij oudere vrouwen kan de botdichtheid zo sterk afnemen dat er gemakkelijk botbreuken ontstaan. Meer bewegen en medicijnen kunnen de botdichtheid iets vergroten en daarmee het risico op botbreuken verminderen. In Rotterdam is nagegaan welke kenmerken van de behandeling met medicijnen belangrijk zijn voor vrouwen om te beslissen deze medicijnen wel of niet te gaan gebruiken. Onderzoek bij 120 vrouwen (60 veel, 60 weinig risico op botbreuken) laat zien dat met name de bijwerking misselijkheid een belangrijke rol speelt, maar dat deze bijwerking geaccepteerd wordt als de behandeling het risico op een botbreuk met minstens 40% vermindert. Vrouwen met een hoog botbreukrisico accepteren een behandeling eerder dan vrouwen met een laag botbreukrisico. Huisartsen hechten vooral belang aan de effectiviteit en duur van de behandeling. Dit verschil tussen patiënt en huisarts kan van belang zijn voor de arts-patiëntrelatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website