Projectomschrijving

Voor het programma Doelmatigheidsonderzoek (DO) is betrokkenheid van patiënten/ consumenten(groepen) van groot belang. Patiëntenfederatie Nederland werkt daarom samen met ZonMw aan het invullen van patiëntparticipatie. Een panel van ervaringsdeskundigen (referentenpanel) beoordeelde subsidieaanvragen op relevantie en gaven adviezen over het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen onderzoek. Het oordeel/advies van deze speciaal getrainde referenten werd door de programmacommissie meegewogen in de uiteindelijke beoordeling van project ideeën/subsidieaanvragen.
Afgelopen jaar hebben binnen het DO programma 27 ervaringsdeskundigen project ideeën en 27 ervaringsdeskundigen uitgewerkte aanvragen beoordeeld vanuit patiëntenperspectief. Het panel beoordeelde in totaal 83 project ideeën en 45 uitgewerkte aanvragen. En daarnaast nog 23 zorgevaluatie-aanvragen. Elk project idee en elke aanvraag is beoordeeld door 3 referenten (bij ziekte/overmacht 2). Ieder groepje heeft voor de hen toebedeelde aanvragen een beoordelingsformulier ingevuld. Patiëntenfederatie Nederland heeft daarnaast tijdens de informatiebijeenkomst voor onderzoekers een presentatie verzorgd over het ‘wat, hoe en waarom’ van patiëntparticipatie. Ook konden onderzoekers bij Patiëntenfederatie Nederland terecht met vragen over het betrekken van ervaringsdeskundigen bij hun eigen onderzoek. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het panel. Hierdoor zijn er extra personeelskosten gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website