Projectomschrijving

In deze studie wordt onderzocht wat de meest (kosten)effectieve behandeling is van CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom, type 1 (CRPS-I). Vroeger heette dit ook wel posttraumatische dystrofie. Er worden twee behandelingen met elkaar vergeleken: behandeling volgens de landelijke CBO richtlijn van 2006 en behandeling volgens het PEPT protocol, beter bekend als de Macedonische therapie. Belangrijk kenmerk van deze therapie is dat eerst wordt geprobeerd de functie van de aangedane arm of been te verbeteren en pas in tweede instantie de pijn te verminderen. Daarnaast wordt het gebruik van (rust)spalken, hulpmiddelen en het gebruik van medicatie afgebouwd. Behandeling volgens de richtlijn is er in de eerste plaats op gericht de pijn en andere symptomen zo goed mogelijk onder controle te krijgen. In totaal komt de patiënt vier keer voor enkele metingen bij de onderzoekers, elke keer om de drie maanden.
Meer informatie vindt u op onze website.

.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website